KTO JEST KIM:

KRZYSZTOF BARANOWSKI

8.

Ramka_08_Fr_Chopin_ill

1989

20 lipca – Krzysztof Baranowski zakłada Fundację „Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami” (aktywna do 1996).

 

1990

12 sierpnia – 4 listopada
Fundacja „Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami” organizuje seminarium ONZ na żaglowcu Akademii Marynarki Wojennej ORP Iskra
[1]. Jest to rejs z Amsterdamu do Nowego Jorku (12 sierpnia  25 września) przez Saint-Malo, Maderę, Wyspy Kanaryjskie i Bermudy.
W rejsie powrotnym z Nowego Jorku do Gdyni (1 października  4 listopada)  ORP Iskra płynęła przez Azory, Szetlandy i Göteborg.
W Nowym Jorku żaglowiec odwiedził Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Guido de Marco. Uczestnicy seminarium – załoga ORP Iskra zostali przyjęci przez Zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ – Wasilija Safronczuka.
W trakcie wizyty Fundacja uzyskała zgodę na używanie flagi ONZ na nowym żaglowcu Fryderyk Chopin.

 

1990-1992 – budowa brygu Fryderyk Chopin[2]

Żaglowiec zamówiony został przez Fundację „Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami”. Projek­tan­tem był inż. Zygmunt Choreń. Jednos­tka otrzymała ożaglowanie brygu. Nietypowa licz­ba sześciu rei na obu masztach i 11-metro­wy bukszpryt pozwoliły na maksymalną powierzch­nię żagli 1174 m kw. i osiąganie du­żych prędkości.

 Koncepcja budowy nowego żaglowca powstała w rejsie amerykańsko-radziecko-polskim (1988/89). Skłoniły nas do tego (nas, organizatorów tego rejsu) kłopoty z uzyskaniem dostępu do „Pogorii”, żaglowca, który w końcu sam (w swoim czasie) budowałem.

Polski Związek Żeglarski, który za darmo otrzymał jacht w prezencie od dotychczasowego armatora – TVP, robił wszystko, by do rejsu nie dopuścić, a gdy już mimo wszystko rejs wyruszył, nie dostarczono nam nowych żagli, które czekały w Polsce, gdy my na starych szmatach forsowaliśmy Horn. Takich sytuacji się nie zapomina. Po powrocie do kraju założyliśmy Fundację nawiązującą swoją nazwą do właśnie zakończonego rejsu – Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami. Obowiązki przewodniczącego Rady Fundacji wziął na siebie Tadeusz Fiszbach, a projekt brygu przygotował wypróbowany już przy „Pogorii” Zygmunt Choreń.[3]

Przeznaczony do morskiego szkolenia młodzieży bryg został przystosowany do prowa­dze­nia zajęć szkolnych: jego dziobowa nadbudówka (podobnie jak na Pogorii) jest salą lekcyjną.

Fundacja nie ma kapitału pozwalającego na budowę statku, ale Krzysztofowi Baranowskiemu udaje się pozyskać sponsorów wspomagających rozwój projektu.

Właściciele stoczni „Dora”, zgodnie z obietnicą, wybudowali za darmo kadłub z materiałów dostarczonych przez sponsorów, ale w trakcie budowy „Dora” ogłasza upadłość. Wykończeniem żaglowca zajął się inny wykonawca. Brak nowych sponsorów zmu­sił Fundację do zaciągnięcia kredytów bankowych.

W ciągu trzech lat Fundacja metodą składkową wybudowała żaglowiec na 50 osób – dwumasztowy bryg o długości 55,5 metra i powierzchni ożaglowania 1200 m kwadratowych, który został nazwany „Fryderyk Chopin”. […]
Nie mieliśmy pieniędzy, ale życzliwi ludzie oferowali, co mieli: Huta Częstochowa – blachy, Bezalin – liny, zabrzański Linodrut – olinowanie stałe, gorzowski Stilon – dakron na żagle, Zakłady Mechaniczne Wola – dwa silniki wysokoprężne, Andrychów – agregaty prądotwórcze, Electrolux – wyposażenie agd., stolarz z Radomia Mirosław Kodziszewski – drewno na pokład.
Właściciele stoczni Dora – Dorota i Eryk Jacobsonowie zaoferowali darmowe wybudowanie kadłuba i tej obietnicy dotrzymali. Gdy jednak kadłub był gotowy, roboty stanęły, gdyż brakło pieniędzy, by roboty te napędzać.
Zachęcony przez pewną panią prezes banku (oraz jej formalną pomoc) zaciągnąłem pierwszy kredyt. Wkrótce okazało się, że jest to kredyt lichwiarski, a ja w gruncie rzeczy na finansach się nie znam. Z pomocą przyszedł bank spółdzielczy na Kaszubach i zły kredyt mogłem spłacić lepszym. Ale pieniędzy brakowało i rachunki w Dorze były coraz wyższe.
Ostatecznie potrzebne pieniądze dał Kredyt Bank pod zastaw kadłuba. Nie orientowałem się wtedy, że 3 letni okres spłaty miliona dolarów jest w wypadku żaglowca nierealny. Zasilona przelewami stocznia wykańczała żaglowiec w szybkim tempie.
Wykończeniem statku zajęła się nowa stocznia powstała na gruzach starej, za dodatkowe pieniądze oczywiście, które oczywiście dostarczył bank. Mimo tych wszystkich trudności 4 marca 1992 Ziemowit Barański postawił na flagsztoku banderę.
Nazwę FRYDERYK CHOPIN podsunął jeden z pracowników Zygmunta Chorenia, taka moja grzeczność wobec ulubionego konstruktora.
[4]

1991

Krzysztof Baranowski organizuje warsztaty marynistyczne na pokładzie statku-muzeum Dar Pomorza, zacumowanego w Basenie Prezydenta w Gdyni. Udział w nich bierze młodzież z całej Polski.
Uczniowie mieszkają pod pokładem, w ramach zajęć bosmańskich przygotowują takielunek dla Fryderyka Chopina.

 

1992 – 1996 – na Fryderyku Chopinie płyną kolejne edycje Szkoły Pod Żaglami.

Krzysztof Baranowski, zajęty pracą organizacyjną na lądzie, prowadził żaglowiec już tylko na niektórych etapach.

 

1992

27 lutego – rozpoczyna się oficjalnie pierwsza Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego na Fryderyku Chopinie.

4 marca

Fryderyk Chopin wypływa z Gdyni w swój pierwszy rejs z młodzieżą ze Szkoły Pod Żaglami.

Kapitan: Ziemowit Barański.
Załoga etatowa: Dorota Kowalewska (kuk), Stefan Kowalewski (bosman), Marek Kowalski (mechanik), Marek Siwek (elektryk).
Kadra oficersko-nauczycielska: Tomasz Dobrucki (II oficer), Maciej Duma (IV oficer), Jerzy Leśniewski (I oficer), Andrzej Obel, Alicja Radoń, Robert Sienkiewicz (III oficer), Bogusław Urbanowicz, Marek Walczyński, Wojciech Źródlak.
Uczennice i uczniowie: Paweł Andruchowicz, Włodzimierz Babś, Jarosław Bareli, Dorota Glińska, Gerard Gliński, Witold Grela, Maciej Guziak, Krzysztof Hliniak, Marta Karska, Bartosz Kim, Jarosław Klech, Izabella Kłossowska, Anna Kodziszewska, Michał Kołakowski, Karolina Kurtz, Rafał Marciniak, Ivo Milić, Marek Neumann, Tomasz Nowotarski, Sabina Pilot, Aleksandra Olszowska, Piotr Rasiński, Sebastian Śmiech, Agnieszka Uczciwek, Grzegorz Urban.
Trasa: Gdynia – Kiel, Hamburg i Cuxhaven (Niemcy) – Dublin (Irlandia) – Greenock i Glasgow (Szkocja, Wlk. Br.) i dalej, razem z młodzieżą szkocką, przez Zatokę Biskaj­ską, do Sagres (Portugalia) i Kadyksu (Hiszpania).
Oficjalny okres trwania Szkoły: 27 lutego – 27 kwietnia 1992.

1992-SzPZ_MAPA_3

3 maja

Krzysztof Baranowski wypływa Fryderykiem Chopinem z Kadyksu z młodzieżą szkocką, startując w transatlantyckich regatach z okazji 500-lecia rejsu Kolumba – Grand Regatta Columbus ’92 – do Nowego Jorku.

Fryderyk Chopin

●  zajmuje trzecie miejsce w klasie A (największe żaglowce) na 30 startujących i piąte w punktacji ogólnej (200 startujących). Bryg osiągał maksymalną prędkość 16 węzłów, a rekordowe przebiegi dobowe dochodziły do 275 Mm.
●  jest uznany za największą jednostkę… brytyjską w regatach, co jest spowodowane obecnością szkockiej załogi; w Bostonie wizytuje go książę Edynburga Filip, mąż królowej brytyjskiej Elżbiety II.[5]

[była] umowa, że udział w regatach opłaci szkocki Trust ładując na pokład swoje dzieci. Kilkoro Polaków i tak udało nam się przemycić, o co były później duże pretensje. […] Praca na pokładzie weszła w rutynę oceanicznej żeglugi mimo słabych protestów szkockiej załogi, która została zabrana z przytułków i więzień Glasgow za pieniądze z funduszy na resocjalizację. Protesty tłumaczyli tym, że do kary odosobnienia dorzucono im jeszcze ciężkie roboty. Oprócz katorżników dostała się na pokład także grupka bananowej młodzieży, której – już bardziej zrozumiałe – protesty, dotyczyły tych samych ciężkich robót. Wysiłek nie poszedł jednak na marne.

[…] wszystko byłoby pięknie, gdyby Columbus Maritime Trust, który wynajmował nasz jacht, zechciał się wywiązać z płatności. Gdy ostatni Szkot zeszedł z pokładu, Trust zapowiedział, że nie zapłaci stu tysięcy brakujących dolarów, ostatniej transzy czarteru. Zaprzyjaźniony polski bank zainteresowany moją wypłacalnością sprawdził, że Szkoci są goli jak święci tureccy.[6]

 

1992 – 1996

●  Fundacja „Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami” działa zgodnie z za­da­niami statutowymi, organizując na pokładzie Fryderyka Chopina semestry Szkoły Pod Żaglami, kursy żeglarskie i rejsy czarterowe oraz imprezy mię­dzy­narodowe (rejs ORP Iskra do ONZ w Nowym Jorku). Chopinem dowodzą przeważnie kapita­no­wie Krzysztof Baranowski, Ziemowit Barański i Ryszard Wabik.
●  Fundacja, jako organizacja niedochodowa, nie jest w stanie istnieć bez dotacji.
●  Krzysztof Baranowski wielokrotnie próbuje zainteresować państwowe władze oświatowe i sponsorów prywatnych proponowaną przez siebie formą edukacji – bez rezultatu.
●  W Polsce nikt nie chce dostrzec korzyści płynących z wychowania na morzu, więc maleją dota­cje, rosną koszty uczestnictwa i zmniejsza się liczba uczniów. Kolejni wycofujący się spon­so­rzy tłumaczą się „trudnościami okresu transformacji ustrojowej”, zaś na po­zio­mie państwowym kwestia ta nie interesuje nikogo.
●  Fundacja, nie mogąc spłacać kredytu zacią­gniętego na budowę żaglowca, popada w coraz większe tarapaty finansowe.

 

1993-1994

w rejsie Fryderyka Chopina wokół Atlantyku, brygiem dowodzili:
Krzysztof Baranowski (Szczecin – Gibraltar; Cape Town – Fort de France) i Ryszard Wabik (Gibraltar – Cape Town; Fort de France – Szczecin).

 

1996

●   Fryderyk Chopin zarabia na swoje utrzymanie, ale nie na spłatę długu. Tymczasem kredytodawca, Kredyt Bank, nie chce negocjować warunków spłaty i żąda zwrotu pożyczki.
●   Kredyt Bank – nie bacząc na zaczęty właśnie na Karaibach kolejny semestr Szkoły Pod Żaglami – żąda natychmiastowego przer­wania rejsu i do­pro­wadzenia żaglowca w terminie dwutygodniowym do Fort de France na Martynice, by przekazać go potencjalnemu nabywcy, pozostawiając młodzieżową załogę na brzegu bez zabezpieczenia jej powrotu do kraju.
●   Dowodzący brygiem Krzysztof Baranowski – wykorzystując kilkudniowy brak wiadomości od for­mal­nego właściciela jednostki, którym stał się Kredyt Bank – decyduje, by skończyć program Szkoły zgodnie z pierwotnym planem i odpływa na Azory. W Polsce – jak łatwo przewidzieć – rozpętała się nagon­ka, w któ­rej celowały, zwietrzywszy żer, media. Baranowski doprowadził bryg z polską młodzieżą do Szcze­cina, prasa okrzyknęła go porywaczem i piratem, ale nie miało to konsekwencji karnych.
●   STS Fryderyk Chopin przez następne półtora roku będzie stał przy kei i – źle zabezpieczony – niszczał. Od czasu do czasu krążyły wieści o tym, że ma zostać sprzedany po wyjątkowo niskiej cenie. Nie zgłosił się jednak żaden zagra­nicz­ny nabywca i bryg nie zmienił bandery, natomiast koszt koniecznego remontu stał się porównywalny do długu, którego nie spłaciła Fundacja „Międzynarodowa Szkoła Pod Żaglami”.
 

1996-97

Krzysztof Baranowski kieruje Stowarzyszeniem Menedżerów w Polsce skupiającym prezesów zarządów największych polskich firm i przedsiębiorstw. Przygotowuje tam spotkania dyskusyjne z ekspertami z różnych dziedzin. Dla zwiększenia zainteresowania organizacją wprowadza ranking pod nazwą „Menedżer Roku”.

 

1998

Krzysztof Baranowski rozpoczyna pracę w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Admi­ni­stracji (EWSPiA) w Warszawie jako kierownik wychowania morskiego i organizuje dla studentów rejsy po Morzu Śródziemnym.

Sądząc, że reklamuje jacht, który ma służyć wychowaniu morskiemu młodzieży, Krzysztof Baranowski zgadza sie na występ w reklamie jachtu, którego właścicielem jest producent wódki Bols. Reklama okazuje się kryptoreklamą, bo wyraz „łódka”, wielokrotnie powtarzany w nazwie „łódka Bols”, brzmi jak „wódka”. Honorarium za udział w reklamie nie otrzymuje.

 


[1] ORP Iskra – stalowa barkentyna szkolna Marynarki Wojennej RP. Konstruktor: Zygmunt Choreń. Budowa (1981-82) – Stocznia Gdańska. Dł. całk.: 49 m (161 ft); szer.: 8 m (26.2 ft); zanurz.:4,0 m (13.1 ft); wys. masztów od linii wody: 33,5 m (110 ft); wyporność: 380 t, pow. ożagl.: 958 m kw. (10 312 sq ft); prędkość maks. pod żaglami: 16 w.; silnik: Volvo Penta D9MH 355 KM (265 kW); śruba – dwupłatowa, nastawna; prędkość maks.: 9 węzłów. Bliźniacza jednostka Pogorii.

[2]  STS Fryderyk Chopin – stalowy bryg sześciorejowy. Konstruktor: Zygmunt Choreń. Budowa (1990-1992): Stocznia „Dora”, Gdańsk. Wodowany: 1990-11-10 w Stoczni Marynarki Wojennej im. Dąbrowszczaków, Gdynia-Oksywie. Podniesienie bandery: 4 marca 1992.
Dł. z bukszprytem: 55,5 m (182 ft); dł. kadłuba: 44,06 m (144.5 ft); szer.: 8,7 m (28.5 ft); zanurz.: 4,2 m (13.7 ft); wys. boczna: 6,11 m (20 ft); wys. masztów od linii wodnej: 37 m (121 ft); wyporność: 400 t, pow. ożagl.: 1200 m kw. (12 917 sq ft); prędkość maks. pod żaglami: 16 w.; silnik: Scania 538 KM (401 kW); ster strumieniowy: Schottel STT-060; prędkość maks. na silniku: 12 węzłów; autonomiczność żeglugi: 100 dni.

[3] <http://krzysztofbaranowski.pl/jachty/fryderyk-chopin.html#more-742>

[4] <http://krzysztofbaranowski.pl/jachty/fryderyk-chopin.html#more-742>

[5] Serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za wnikliwą analizę i krytykę (którą przy takich okazjach nazywa się „konstruktywną”) całego tekstu zechce w tym miejscu przyjąć Zbyszek Studziński.

[6] Baranowski, Krzysztof. „Jak zostałem armatorem”. Tygodnik Gospodarczy, 1993. Też: Bujanie w morskiej pianie, s. 196-7.

 


sm_STS_F_ChopinSONY DSCsm_BUJANIE_ChopinSTS Fryderyk Chopin

 

sm_1994_CHOPIN_OpSail1994: Krzysztof Baranowski dowodzi STS Fryderyk Chopin w Operacji Żagiel (Tall Ships’ Race)
fot. z archiwum Krzysztofa Baranowskiego

2011-09-17_fot_Jerzy_Undro_PAP2011-09-17
fot. Jerzy Undro / PAP

PP_STS_FCh_2014-08-15_Scan0548_sm_fot_Wojciech_JacobsonPoczta Polska, 1996
skan: Wojciech Jacobson

Zlot Wielkich Zaglowców Szczecin 2013 (2013_nr kat_175)_01Zlot Wielkich Zaglowców Szczecin 2013 (2013_nr kat_175)_02Zlot Wielkich Zaglowców Szczecin 2013_nr_4473_2013-08-03_smPoczta Polska, 2013-08-03, Zlot Wielkich Żaglowców „Szczecin 2013”

2013_Republique_TogolaiseRepublika Togo, 2013

Kazimierz Robak
Tampa, FL; 12 sierpnia 2014
Żeglujmy Razem

KTO JEST KIM: Krzysztof Baranowski – strona główna

Calendar

« August 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

LATO

 

– Ładnie dzisiaj… chociaż nie bardzo… No, jednak… Słowem, nie brzydko, a to najważniejsze… Tak. Nie pada deszcz, nie ma też śniegu.
– To byłoby dziwne, jest przecież lato.
– Proszę mi wybaczyć, właśnie to chciałem powiedzieć… chociaż dowie się pani, że można się wszystkiego spodziewać.
– Zapewne.
– Na tym świecie, proszę pani, niczego nie możemy być pewni.

 

* * *

Pyszne lato, paw olbrzymi,
stojący za parku kratą,
roztoczywszy wachlarz ogona,
który się czernią i fioletem dymi,
spogląda wkoło oczyma płowymi,
wzruszając złotą i błękitną rzęsą.
I z błyszczącego łona
wydaje krzepkie krzyki,
aż drży łopuchów zieleniste mięso,
trzęsą się wielkie serca rumbarbaru
i jaskry, które wywracają płatki
z miłości skwaru,
i rozśpiewane, więdnące storczyki.


O, siądź na moim oknie, przecudowne lato,
niech wtulę mocno głowę w twoje ciepłe pióra
korzennej woni,
na wietrze drżące — —
niech żółte słońce
gorącą ręką oczy mi przesłoni,
niech się z rozkoszy ma dusza wygina
jak poskręcany wąs dzikiego wina. —

 

= = = = = = =

Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, na półkuli północnej najcieplejsza… bla-bla-bla.

Ponieważ to – było nie było – kalendarz, więc zbiór cytatów i silva rerum z cyklu „Znacie? Znamy! No to posłuchajcie!”, nie od rzeczy będzie po raz kolejny „palnąć koncept z kalendarza”, czyli polecieć stereotypem. Ale miłym, bo któż z pokoleń pamiętających rok 1960 nie śpiewał:

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas .

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów, Pitagoras – bądźże zdrów ,
Do widzenia wam „canto, cantare”!

Dla tych, którzy nie pamiętają: to fragment piosenki z filmu Szatan z siódmej klasy – tego oryginalnego, z roku 1960, w reżyserii Marii Kaniew­skiej, w którym debiutowała na ekranie studentka polonistyki Pola Raksa (poróżniła nas, za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – śpiewa od 1982 roku Grzegorz  Markowski z Perfectu tekstem Bogdana Olewicza). Co dodaję, bo jest też wersja tego filmu z roku 2006, której autorów wymieniać, przez grzeczność, nie będę.
Przez tę samą grzeczność (choć z innych pobudek) dodam, że tekst piosenki napisał Ludwik Jerzy Kern, muzykę – Witold Krzemieński, a wersję oryginalną zaśpiewała Halina Kunicka z Orkiestrą Taneczną PR pod dyrekcją Edwarda Czernego. Szacunek!

==========================

Lato astronomiczne rozpoczyna się od przesilenia letniego i kończy z równonocą jesienną.

Przesilenie letnie Słońca (solstycjum) na półkuli północnej wypada w dniu, kiedy Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka.
Kąt padania promieni słonecznych (w południe) w dniu przesilenia letniego w centrum Warszawy – leżącym na północnym równoleżniku 52°13’ – wynosi 61°14’. Podczas przesilenia dzień jest najdłuższy (a noc najkrótsza) w roku.

Równonoc (ekwinokcjum) to dzień, w którym Słońce góruje w zenicie nad równikiem; zdarza się dwa razy w roku: jako początek wiosny (równonoc marcowa – wiosenna) i koniec lata (równonoc wrześniowa – jesienna). Podczas równonocy długość dnia równa jest długości nocy. W dniach równonocy Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Łatwo wtedy można obliczyć szerokość geograficzną miejsca obserwacji: wystarczy zmierzyć w stopniach wysokość górującego Słońca i odjąć tę wartość od 90º.
W centrum Warszawy (52°13’ szerokości geograficznej północnej) dokładny pomiar powinien wykazać właśnie 52°13’.

W pierwszym ćwierćwieczu XXI w. lato na półkuli północnej zaczyna się 21 czerwca (jedynym wyjątkiem jest rok 2024: 20 czerwca, ale 69 minut przed północą!) i trwa do równonocy jesiennej, czyli do 22 lub 23 września
(2018 – 23 IX).

Podczas lata astronomicznego dzień jest dłuższy od nocy, jednak z każdą dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach nad horyzontem.
Za miesiące letnie na półkuli północnej uznaje się czerwiec, lipiec i sierpień.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku: tam miesiące letnie to grudzień, styczeń i luty.

 

Lato klimatyczne to ten okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza przekraczają 15°C. Pomiędzy latem klimatycznym i sąsiednimi klimatycznymi porami roku nie ma etapów przejściowych, w przeciwieństwie do zimy poprzedzanej przedzimiem i następującym po niej przedwiośniem.

 

Rzeczownik „lato” w liczbie pojedynczej dawniej (a dziś w gwarach) znaczył „rok”.

Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany
Lato za latem bieży, nie masz go z bojowiska

pisał Mickiewicz (w jakim utworze – wiadomo).
W języku ogólnopolskim przetrwał w tym znaczeniu do dziś: w liczbie mnogiej rzeczownika „rok”, jako jego forma supletywna. A i w gwarach ma się jak najlepiej: latoś znaczy tyle co ‘w tym roku’, a latosi – ‘tegoroczny’.

 

W terminologii kościelnej istnieje termin „miłościwe lato” oznaczający Rok Jubileuszowy lub Rok Święty (Annum Sanctum), połączony z odpustem, którego jednym z warunków jest odwiedzenie określonych kościołów: niegdyś tylko w Rzymie, dziś – na całym świecie.
Po raz pierwszy obchodzono go w roku 1300 za papieża Bonifacego VIII. Pierwotnie miał się powtarzać co 100 lat, ale zaraz Klemens IV skrócił ten okres o połowę, a Paweł II do 25 lat.
Do tego dochodzą „okazje specjalne”, np. Pius XI ogłosił rok 1933 Świętym dla przypomnienia 1900. rocznicy śmierci Chrystusa, a Benedykt XVI za Annum Sanctum uznał rok 2008, w drugie tysiąclecie od narodzin św. Pawła.

 

Latem, od V w., Kościół wschodnio-chrześcijański obchodził koimesis (gr. Κοίμησις, zaśnięcie) Najświętszej Maryi Panny w przeświadczeniu, że Maryja nie umarła jak zwykły człowiek, lecz została zabrana do Nieba.
W chrześcijaństwie zachodnim, kiedy w VII w. to święto zostało przyjęte w Rzymie, termin „zaśnięcie” został zastąpiony przez „wniebowzięcie”.
W Kościele katolickim, w roku 1950, Pius XII, ogłosił dogmat, stwierdzający, że Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia, mocą Bożą została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.

Cerkiew prawosławna obchodzi święto Zaśnięcie Bogurodzicy 15 sierpnia (28 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego).

Protestanci przeciwstawiają się dogmatowi o wniebowzięciu, podając jako argument brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w Biblii.

W Polsce dzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) jest wolny od pracy. Tego samego dnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego (przywrócone w 1992).

Święto Wniebowzięcia nazywane jest Świętem Matki Boskiej Zielnej, ponieważ w czasie obrzędów błogosławi się wiązanki ziół i kwiatów.
Według wiary ludowej pobłogosławiony bukiet nabiera cudownych, leczniczych właściwości. Wierni, wracając z kościoła, zostawiali go wśród upraw, gdzie miał przynieść szczęście w zbiorach. Po kilku dniach bukiet zabierany był do domu: najpierw obnoszono go po izbach, a później przechowywano w eksponowanym miejscu, które dawało pewność, że jego moc będzie działała.

 

W językach słowiańskich i bałtosłowiańskich
lato to:

białoruskiлетa [lieta]
bośniackiljeto
bułgarskiлято [liato]
chorwackiljeto
czeskiléto
kaszubskilato
litewskivasara
łużycki (dolny)lěśe
łużycki (górny)lěćo
łotewskivasara
macedońskiлетo [lieto]
rosyjski
летo [lieto]

serbskiлетo [lieto]
słowackileto
słoweńskipoletje
ukraińskiліто [lito]
żmudzkivasara

 

Przysłowia związane z latem:

Co się w lecie zarobi,
tym się w zimie żyje.

Co w lecie nogami,
to w zimie rękami.

Dobra nowina:
będzie lato, poszła zima.

Idą za szczęściem
iáko iáskołki zá látem.

Jak w zimie piecze,
to w lecie ciecze.

Kto latem pracuje,
zimą głodu nie poczuje.

Kto latem w chłodzie,
ten w zimie o głodzie.

Kto w lecie nie zbiera,
w zimie przymiera.

Kto w lecie próżnuje,
w zimie nędzę czuje.

Latem zbiera baba grzyby,
a chłop w niedzielę
idzie z wędą na ryby.

Lecie mi go nie chłódź,
zimo mi go nie grzej.
[o człowieku, któremu dogodzić trudno, i tak mu źle i tak niedobrze]

Lepsze jedno lato niż dwie zimy.

Mnima káżdy iż wiecznie
Iuż ták ma być láto
.

[Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, 1558]

Na to jak na lato.
[wyrażenie oznaczające wielką ochotę, skwapliwą zgodę]

O, co bym ja dała za to,
gdyby zawsze było lato.

To pewna nowina:
bywszy lato, będzie zima.

Trzebá się rozmyśláć ná to
Iż nie iutro będzie láto.
[Rej, Zwierciadło, 1568]

W lecie bez roboty,
w zimie bez butów.

Za lata zbieraj na zimę.

 

Przysłowie na
Matkę Boską Szkaplerzną
(16 VII)

Wraz z Szkaplerzną Matką
na zagon, czeladko!

 

Przysłowia na
Wniebowzięcie N.M.P.
(15 VIII)

Do Marji Wniebowstąpienia
miej w stodole połowę mienia.

Gdy w pogodę do nieba Maria wstępuje,
wino Węgrom obfite jesień obiecuje.

Marji Wniebowstąpienie
czyni reszty zboża plenie.

Na Wniebowzięcie
pokończone żęcie.

Pogoda na Wniebowzięcie,
ciężkie ziarno wnet po sprzęcie

W Wniebowzięcie Panny Marji
słońce jasne,
będzie wino godnie kwaśne.

 

Większość przysłów za:
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich.
Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1889-1894.

Cytaty na wstępie:
Ionesco, Eugène. Lekcja (La Leçon). (1950) Tłum. Jan Błoński.

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria. „Pyszne lato”. Niebieskie migdały (1922)

SIERPIEŃ – ósmy miesiąc roku (wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego), ma 31 dni.

Według Aleksandra Brücknera (1856-1939; chyba już zapamiętaliście, że był to filolog, slawista, historyk literatury i kultury polskiej, znawca staropolszczyzny) nazwa pochodzi od sierpa żniwnego, tak samo jak w czeskim (srpen), ukraińskim (серпень) i chorwackim (srpanj ‛lipiec’).
A Samuel Bogumił Linde napisał w swoim Słowniku (1812): „sierpień od sierpa rzeczon, bowiem tego miesiąca iuż wszelkie zboża sierpa a źniwa potrzebują”.

 

W Rzymie, przed 46 p.n.e., miesiąc odpowiadający czasowo naszemu sierpniowi był szósty w kalendarzu i nazywał się Sextilis (jeśli ktoś myśli, że to znaczy to, na co wygląda, to nie wnoszę sprzeciwu: już/jeszcze mamy demokrację i każdemu wolno kojarzyć, co z czym chce).

W 46 p.n.e. Juliusz Cezar zarządził reformę kalendarza, wg której pierwszym miesiącem roku stał się Ianuarius (styczeń) zamiast marca (Martius).

Mimo że już nie szósty a ósmy, Sextilis utrzymał swą nazwę do 8 roku p.n.e., kiedy to – jak twierdzi Swetoniusz (De Vita Caesarum; Divus Augustus, 31.2) – wybrał go na „swój” miesiąc Oktawian August (Octavianus Divi Filius Augustus), pierwszy władca Imperium Rzymskiego (panował od 27 p.n.e. do 14 n.e.).
Nazwa miała upamiętniać zwycięstwa Oktawiana w Egipcie, zamienionym w 30 r p.n.e. w prowincję rzymską.
Ceną tego była m.in. samobójcza śmierć Marka Antoniusza (wcześniej uciekł z pola bitwy pod Akcjum, więc nie żałuję), Kleopatry (której żałuję, bo to nie była aż tak zła kobieta) i śmierć 17-letniego Cezariona (syn Kleopatry i Juliusza Cezara), uduszonego na specjalny rozkaz Oktawiana, któremu pewien filozof-doradca powiedział „Nie jest dobrze, gdy na świecie jest zbyt wielu Cezarów” (no, słów brak!).
Egipt, jak widać, nie zawsze był krainą bajek, a wszystkie te zgony miały miejsce w sierpniu – miesiącu Oktawiana!

Historię piszą zwycięzcy. Dziś większość języków europejskich nazywa ósmy miesiąc roku właśnie wariantami słowa zapożyczonego z łaciny: Augustus. Nawet Grecy używają Αύγουστος, choć mają piękne nazwy historyczne: delficki βουκάτιος (Boukatios), lacedemoński Καρνεῖος (Karneios), delijski Μεταγειτνιών (Metageitnion), beocki Ἱπποδρόμιος (Ippodromios) czy cypryjski Ἔσθιος (Esthios). Ale cóż – wiadomo: na wyspie Cypr mówią, że myszy jedzą żelazo.

 

1 sierpnia – święto państwowe w Polsce: Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

 

2 sierpnia – w Polsce: Dzień Pamięci o Porajmos – Zagładzie Romów i Sinti dokonanej przez III Rzeszę Niemiecką i zaplanowanej na szczeblu państwowym.

Hitlerowskie Niemcy za jedną z podstaw swej ideologii przyjęły czystość rasową i supremację ludu ger­mań­skiego – najczystszej gałęzi rasy aryjskiej.
Jak było z Żydami i żydami – wiadomo: obcy rasowo Semici (co ciekawe, przedstawiciele rasy panów z Arabami jakoś się dogadywali) zostali uznani za podludzi, pasożytów i element niepożądany.
„Naukowy rasizm” (notabene wymyślony nie przez Niemców) nie mógł sobie jednak poradzić z prostym faktem, że w Europie jedynymi bezpośrednimi potomkami Ariów byli właśnie Cyganie. Do tego koczowniczy tryb życia Romów utrudniał ich kontrolę przez państwo totalitarne, stąd w III Rzeszy zostali oni uznani za „element aspołeczny”.
Oba te czynniki, podczas rozpatrywania Zigeunerfrage („kwestii cygańskiej” – jak to eufemistycznie określił reżim), zdecydowały o „eliminacji” czyli wydaniu wyroku śmierci na cały naród usankcjonowanego przez system prawny państwa. Za Rzeszą poszły kraje wasalne, m.in. Rumunia, Chorwacja, Słowacja, Węgry. W przypadkach jednostkowych nazywa się to „morderstwo sądowe”. Wobec zbiorowości jest to ludobójstwo.
Nie ma dokładnych danych dotyczących tej zbrodni. Ocenia się, że w podbitej lub zdominowanej przez nazizm Europie, z liczącej ok. miliona osób populacji Romów, zginęło od 200 do 500 tysięcy ludzi, a prof. Zbigniew Brzeziński uważa, że liczba ofiar Porajmosu sięga 800 tysięcy (Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century. New York, NY : Simon & Schuster, 1994).

Romowie nie mieli swego Szymona Wiesenthala ani państwa, które by się za nimi ujęło. Nie mieli swego Pabla Picassa, który uświadomiłby światu, że dokonano na nich ludobójstwa.  O Holokauście czy o zbrodni popełnionej na mieście Guernica świat wie prawie wszystko. O Porajmosie – mimo odosobnionych zadośćuczynień – niewiele, prawie nic.
Odpowiedzmy sami sobie: co wiem o nim ja?

 

15 sierpnia
kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w Polsce – dzień wolny od pracy) – patrz wyżej w okienku LATO.

święto Wojska Polskiego, obchodzone w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-sowieckiej (1919-1921).

 

 

Trzeci weekend sierpnia – Międzynarodowy Weekend Latarni Morskiej i Latarniowca (International Lighthouse and Lightship Weekend) – święto zainicjowane w 1997 r. przez dwóch Szkotów dla upamiętnienia pierwszej ustawy o latarniach morskich, uchwalonej przez Kongres USA w 1789 roku.
Święto obchodzone jest na całym świecie głównie przez radioamatorów, którzy w ten weekend muszą nadawać (i odbierać) z najbliższej latarni morskiej. Jednym z celów święta jest ochrona i renowacja zabytkowych latarni morskich i latarniowców. Zajrzyjcie na: https://illw.net/index.php
Rekordowy był rok 2014: radioamatorzy z 56 krajów zajęli 544 latarnie.
W tym (2018) roku ILLW trwa 48 godzin: od 0001 GMT 18 sierpnia do 2400 GMT 19 sierpnia.
W roku ubiegłym krótkofalarze z 47 krajów nadawali podczas Latarniowego Weekendu z 453 latarni morskich. Wśród nich było tylko trzech nadawców z Polski. Co na to SP-5 ATV MM?

 

 

23 sierpnia 1989

2 miliony obywateli krajów bałtyckich utworzyło żywy łańcuch mający ponad 600 km długości, łączący Litwę, Łotwę i Estonię (wówczas pod okupacją sowiecką, jako republiki ZSRS).
Było to w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół oddawał pół Polski Hitlerowi a drugie pół i państwa bałtyckie – Stalinowi.

w 2008 Parlament Europejski ustanowił w tym dniu Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu, ustanowiony w 1998 przez ONZ w rocznicę wybuchu powstania niewolników na Santo Domingo (dziś Haiti). Od 1803 roku w tłumieniu powstania wzięły udział – przykro mówić – oddziały polskie z Legionów Dąbrowskiego wysłane tam przez Napoleona. Na szczęście dla Haitańczyków (i naszej reputacji) przegrały, a wojska Pierwszego Konsula musiały ewakuować się z wyspy.
1 stycznia 1804 Haiti uzyskało niepodległość jako drugie niezawisłe państwo po zachodniej stronie Atlantyku, chociaż to, co się tam działo później, to osobna (i koszmarna) historia.

 

 

30-31 sierpnia 1980 (oraz: 3 i 11 września) – cztery komitety strajkowe (w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej) podpisują porozumienia z rządem PRL. Kończy to okres zwany „wydarzenia sierpnia 1980”. Na podstawie jednego tych porozumień zarejestrowano w listopadzie 1980 NSZZ Solidarność.

 

 

Znaki Zodiaku w sierpniu:

Lew (♌) – do 22 sierpnia.
Panna (♍) – od 23 sierpnia.

Samochwalstwo Lwów (i Lwic) zdemaskowane zostało w poprzednim odcinku.
A Panny? Czyżby były dużo lepsze?
Oficjalnie – oczywiście, przecież inaczej nikt by horoskopów nie czytywał, ani (tym bardziej) nie kupował. A jednak:

…bardziej osobiste wiązanie się z ludźmi urodzonymi pod tym znakiem to rzecz beznadziejna, bo Panna – zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego – jako partner (we wszystkich aspektach) wykazuje wdzięk słonia i pomysłowość królika. Dzieci ze związku Panny z jakimkolwiek innym znakiem kończą na ogół w klinikach dla nerwicowców.

Nawet Wiki, zazwyczaj bardzo układna, podaje że Pannom przypisywana jest „refleksyjność" (a nie jest to bezmyślność?), „podatność na poglądy innych osób” („mądrość ludowa nazywa takiego „kurek na kościele”, czyli „skąd wiatr powieje…”), nadmierna wrażliwość, mała odporność na krytykę i „nadmiernie zamartwianie się o perfekcyjność”.
Zwłaszcza to ostatnie, choć ładnie opakowane w słowa, budzi grozę – przypomnijcie sobie film Sypiając z wrogiem (Sleeping with the Enemy, 1991) z Julią Roberts: tak poukładać ręczniki w szafie mógł tylko osobnik spod znaku Panny.
Truizmem będzie dodanie, że w zodiakalnej układance rządzą Bliźnięta.

 

Kwiaty sierpnia:

mieczyk (Gladiolus L.) – piękny i magiczny. Daje się go zwłaszcza osobom obchodzącym 40-tą rocznicę (w tradycji francuskiej to rocznica szmaragdowa; w anglosaskiej – rubinowa) ślubu, lub czegokolwiek.

mak (Papaver somniferum L.) – symbol pokoju, snu i śmierci. Nie będzie żadnych detali na temat tego, co się robi z makówek, makowego soku i nasion, bo raz – wszyscy wiedzą, dwa – po co nam te kłopoty gdyby co. Wystarczy wspomnieć, że znajoma tłumaczyła się gęsto amerykańskim celnikom, iż mak, który wiezie z Polski, wykorzysta tylko do produkcji makowca. Nie wwiozła – zabrali. Z czego wynika, że makowiec – groźna rzecz. Strach się bać!

 

Kamienie sierpnia:

perydot – jeśli o takim nie słyszeliście, to może Wam coś wyjaśni informacja, że jest to szlachetna odmiana oliwinów. Też nic? Mnie też nic.
Więc: wikipedia. Jak zawsze swojska, bo wyjaśnia, że perydot nazywano szmaragdem ubogich i że noszono go, by uspokoić nerwy, pozbyć się złości, depresji oraz na dobry humor. Mądrzej się nie zrobiło, ale trochę weselej, prawda?

sardoniks – czyli rodzaj onyksu, który z kolei, podobnie jak heliotrop czy karneol, jest odmianą chalcedonu. Tu już cieplej, bo właśnie w chalcedonie rzeźbione są najcenniejsze antyczne gemmy: kamee i intaglia.
Jeśli jesteście w Polsce, możecie zobaczyć bizantyjską gemmę z heliotropu w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, albo gemmę Gordiana III z karneolu (są tylko dwa takie medaliony na świecie, drugi jest w British Museum) w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) – na ogół pokazują tam tylko kopię, bo nie mają pieniędzy na stałych strażników; a nie lepiej gemmę sprzedać i strażników zatrudnić? Nie byłoby czego pilnować (więc skuteczność stuprocentowa), ale ludzie by sobie trochę zarobili.
Sardoniks to odmiana onyksu z warstwami o dominujących odcieniach czerwieni, klejnot ten zdobi piątą warstwę fundamentu pod murem Miasta Świętego – Jeruzalem. Tak twierdzi św. Jan w Apokalipsie (21:20) i chyba najbezpieczniej to przyjąć na wiarę.

 

Z sierpniem – tak naprawdę – nie wiadomo, jak jest.
Niby porządny, bo jeszcze wakacyjny (plus), ale wakacje kończący (minus).
Niby długi, bo 31 dni (plus), ale ci, co na etacie, pracują więcej za te same pieniądze (minus).
Niby ciepły, bo lato (plus), ale pod koniec w rowie się nie prześpisz (minus).
Niby się ładnie nazywa po polsku (plus), ale sierp zbyt dobrze (od 1917) się nam nie kojarzy (minus).
Niby się ładnie nazywa po polsku (plus), ale jego łacińska i zlatynizowana nazwa to krańcowy przykład oportunizmu wobec władzy (minus).
Niby miesiąc Cudu nad Wisłą (plus), ale gdy się głębiej zastanowić, czemu tę wygraną bitwę nazwano „cudem”, to… (minus).
Sierpień 2014 zapunktował specjalnie: miał 5 piątków, 5 sobót i 5 niedziel (plus, bo pracy mniej). Ale niewiele z tego wynika, bo poprzedni taki miesiąc był w roku 1191, a następny będzie w 2837 – podobno, bo komu by się chciało sprawdzać…
Tak więc w 2014 minusy mogły nie przesłaniać nam plusów, ale w inne lata? Lepiej nie myśleć…

 

Imieniny w sierpniu są ciekawe:

  • Dorota (7 VIII) – bo tak miała na imię żona Kochanowskiego, który pisał do niej:

Nieprzepłacona Doroto,
Co między pieniędzmi złoto,
co miesiąc między gwiazdami,
Toś ty jest między dziewkami!
[…]
Szyja pełna, okazała,
Piersi jawne, ręka biała.
[…]
A kiedy cię pocałuję,
Trzy dni w gębie cukier czuję!

Pisze dziś kto tak o żonie?

  • Romuald i Roman (9 VIII) – bo kto nie wie, czy to jest pytanie czy hasło, to wie niewiele o polskich zespołach kultowych;
  • Jacek (17 VII) – bo tak ma na imię przyjaciel, z którym chodziłem do jednej klasy od pierwszej podstawowej do matury i przyjaźnię się przez całe życie; a chociaż dwa lata temu odpłynął do Hilo, odbieram go w czasie teraźniejszym, bo nie umiem inaczej;
  • Maria (15 VIII) – bo Maria; piękne imię i piękny dzień; mimo, że tego samego dnia obchodzi imieniny Napoleon;
  • Męcimir (21 VIII) – bo już chyba nikt nie nosi tego imienia i na mirnym polu semantycznym pozostał tylko Kazimierz.

Wszystkiego najlepszego!

 

Urodziny w sierpniu – tu jest kłopot, bo uważam, że Damy mogą obchodzić maksymalnie 20-te urodziny, a dalej mają tylko imieniny (nawet kilka razy w roku). Tak więc sierpniowe imprezy urodzinowe (Dżentelmeni) i imieninowe (Damy) urządzają:

•   10-go – Dama niezwykła, która nie tylko wie, co to jest bartyzana, kroksztyn, loksodroma i funkcja przesunięta o wektor długości, ale też docenia znaczenie zapałek i to, że muszą one leżeć zawsze na swoim miejscu, co rokuje jak najlepiej rejsom przez Nią prowadzonym i tym, w których bierze udział;

•   11-go – kapitan i pilot (latający, nie portowy) zwany Krzysztofem Młodszym, jedyny kapitan żaglowców pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego; jeśli nie wiecie, o kim mowa, to zobaczcie, kto dostał wyróżnienie w konkursie Rejs Roku za kapitanowanie Pogorią ze SzPŻ-2016 i kto jest współredaktorem strony www.ZeglujmyRazem.com

•   13-go – pewna Dama, do której żywię ogromną atencję, a jeszcze bardziej jestem wdzięczny za… (już ona wie za co);

•   26-go – inna Dama, pochodząca z Kuby, bardzo mądra, o innych przymiotach nie wspominając.

¡Damas y Caballeros!
Najserdeczniejsze życzenia!

 

 

Śluby i wesela w sierpniu:
no cóż, skoro ktoś musi…
Filozof powiedział kiedyś, że czy zrobisz tak, czy tak – i tak będziesz żałować (myśli mądrych ludzi wiecznie żywe).
A jedna z osób mi znajomych akurat się rozwodzi…

 

W językach słowiańskich i bałtosłowiańskich
ósmy miesiąc roku to:

białoruskiжнівень [żniwień]
bośniackiaugust
bułgarskiавгуст [avgust]
chorwackikolovoz
czeskisrpen
kaszubskizélnik (też: zelan, august, sërpiń)
litewskirugpjūtis
łatgalskilabeibys (też: augusta)
łotewskilabeibys
łużycki (dolny)jacmjeński (też: awgust)
łużycki (górny)žnjenc
macedońskiaвгуст [avgust] lub жетвар [żetvar]
rosyjskiaвгуст [avgust]
serbskiaвгуст [avgust]
słowackiaugust
słoweńskiavgust
ukraińskicерпень [serpień]
żmudzkirogpjūtis

 

Przysłowia związane z sierpniem:

Czego sierpień nie uwarzy,
wrzesień tego nie upiecze.

Kiedy sierpień następuje
resztki zboża koszą,
albo sierpem dożynają
i przepiórki płoszą.

Lekarstwo często nie służy
w sierpniu, jeśliś zdrów i duży;
nie skąp sobie, nie cierp głodu,
wypij spory kufel miodu.

Od głodnych cierpień –
najlepsze lekarstwo sierpień

Sierpień pogodny
winom przygodny.

Sierpień,
ten spoczynku nie chce dać,
bo każe orać i siać.

W sierpień sierpuj,
z prac nie cierpuj.

W sierpniu,
gdy zagrzmi strony północnymi
ryb klęska
i co czołga się po ziemi.

W sierpniu mgły na górach
– mroźne Gody
mgły w dolinach
– dla pogody.

W sierpniu przewodzi sierp,
mitręgi nie cierp.

W sierpniu wszelki zbytek
nie idzie w pożytek.

Z sierpem w ręku witać sierpień:
wieleć uciech, wiele cierpień.

Zima nie przynosi pożytku,
ale bez niej nic nie zbiera Sierpień.

 

Przysłowia na
św. Dominika
(4 VIII)

Na świętego Dominika
zboże z pola do gumn zmyka.

Na święty Dominik
kopy z pola myk, myk.

Gdy ciepło na Dominika,
ostra zima nas dotyka.

 

Przysłowia na
św.
Kajetana (7 VIII)

Św. Kajetanie, strzeż od deszczu zboża zebranie.
Św. Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.

 

Przysłowia na
św.
Wawrzyńca (10 VIII)

Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą,
to w zimie mrozy dogodzą.

Gdy na Wawrzyńca słota trzyma,
do Gromnic lekka zima.

Wawrzyniec pokazuje,
jaka jesień następuje.

Przez przyczynę Wawrzyńca męczennika
chroń Boże pszczółki od szkodnika.
[na południu Polski św. Wawrzyniec uważany jest za patrona pszczelarzy, dlatego w dniu jego święta święci się miód odmawiając przy tym tę modlitwę]

 

Przysłowia na
św. Rocha
(16 VIII)

Na św. Roch
w stodole groch.

Od św. Rocha
na polu socha
[czyli zaczynają się jesienne orki]

 

Przysłowia na
św. Jacka
(17 VIII)

Z jaką pogodą Jacek przybywa,
taka jesień bywa.

Jeśli na Jacka nie panuje plucha,
to pewnie zima będzie sucha.

Na świętego Jacka
najecie się placka.

Na święty Jacek
z nowej pszenicy placek.

O, święty Jacku z pierogami!
Święty Jacku z pierogami, zmiłuj się nad nami!
[To nie żart! Poszukajcie historii św. Jacka Odrowąża, a przekonacie się sami!]

 

Przysłowia na
św.
Bartłomieja (24 VIII)

Od Bartłomieja
lepsza w stodole nadzieja.

Po Bartłomieju
jedz kluski na oleju.

Na święty Bartłomiej
śmiało żyto siej.

Przyszedł św. Bartłomiej –
żytko na zimę siej.

Jak Bartłomiej nie zasieje,
nie pokropi św. Idzi (1.IX),
 to się żyta w polu nie uwidzi.

Bartłomiej zwiastuje,
jaka jesień następuje.

Bartłomieja cały wrzesień
naśladuje i z nim jesień.

 

Przysłowia na
św.
Augustyna (28 VIII)

Na św. Augustyna
orka dobrze się poczyna.

 

Większość przysłów (i po części pisownia) za:
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1889-1894.

Kod literowy

A – Alpha
B – Bravo
C – Charlie
D – Delta
E – Echo
F – Foxtrot
G – Golf
H – Hotel
I – India
J – Juliet
K – Kilo
L – Lima
M – Mike
N – November
O – Oscar
P – Papa
Q – Quebec
R – Romeo
S – Sierra
T – Tango
U – Uniform
V – Victor
W – Whiskey
X – X-ray
Y – Yankee
Z – Zulu

===================

P – Papa
O – Oscar
G – Golf
O – Oscar
R – Romeo
I – India
A – Alpha