Henryk Jaskuła

Mówi chronometr

W czasie całego rejsu[1] był na jachcie żywy świadek, który pozostawił po sobie niezatarte ślady z każdego dnia rejsu. Jego serce biło co pół sekundy i reagowało na zmianę klimatu. To chronometr.

Profesjonalny chronometr marki Glasshütte, zakupiony w Morskiej Centrali Zaopatrzenia w Gdyni, to elektryczny przyrząd kwarcowy na dwie baterie R-20. Postarałem się o niezawodne, niecieknące, przysłali mi je koledzy z Royal Cinque Ports Yacht Club Dover.

01_Marine_chronometer_Glashütte_1736_Quartz_005Chronometr statkowy Glasshütte; prod. NRD, lata 1970-te.
(zdjęcie powyższe i trzy następne)

 

Żaden chronometr nie chodzi dokładnie i nie tego wymaga się od dobrego chronometru. Dobry chronometr to ten, którego chód dobowy jest stały.

 

Stan chronometru.

Stanem chronometru (St) nazywamy aktualną różnicę między czasem gryniczowskim (TU) a wskazaniem chronometru (Ch).

St = TUCh    (Stan = Czas Uniwersalny minus wskazania chronometru)

Gdy Ch<TU, to St ma znak plus (St trzeba dodać do wskazań chronometru, aby otrzymać prawdziwy czas GMT).

Gdy Ch>TU, to St ma znak minus (St trzeba odjąć od wskazań chronometru, aby otrzymać prawdziwy czas GMT).

TU = Ch + (±St)

 

Chód dobowy chronometru.

Chodem dobowym (ω) chronometru nazywamy wartość, o jaką ten chronometr przyspieszył lub opóźnił w ciągu jednej doby.

Gdy chronometr spieszy, „ω” ma znak minus, a gdy spóźnia – znak plus. Chód dobowy i stan chronometru wpisuje się codziennie do Dziennika Chronometru.

02_Marine_chronometer_Glashütte_1736_Quartz_011 

W czasie rejsu codziennie odbierałem radiowy sygnał czasu i wpisywałem do Dziennika tylko „Stan”.

Rubryki „Chód dobowy” nie wypełniałem – wielkość ta byłaby potrzebna, gdybym z jakichś powodów nie mógł odbierać radiowego sygnału czasu, np. gdyby przestał działać odbiornik radiowy.
Wówczas, aby otrzymać stan chronometru na dany dzień, do każdego dnia od ostatniego sygnału czasu dodawałbym algebraicznie chód dobowy chronometru. Może taki chronometr – elektryczny, na statku, w klimatyzowanej i ciepłej kabinie nawigacyjnej, suchej i o stałej temperaturze – miałby stały chód dobowy, ale w warunkach jachtowych chronometr styka się bezpośrednio z klimatem i reaguje na zmiany temperatury i klimatu.

 

Chód dobowy jest zmienny, nawet zmienia znak, więc jest nieprzydatny, natomiast stan chronometru (ujawniając swoje przyspieszenia i opóźnienia oraz swój chód dobowy) staje się wiarygodnym świadkiem przebytej trasy jachtu przez oceany w różnych porach roku i w różnych klimatach (Dziennik Chrono­met­rów załączony jest dalej).

 

Z Gdyni wyszedłem 12 czerwca 1979 roku, w końcowe dni wiosny. Na wyjściu stan chronometru był –4,5 (chronometr spieszył 4,5 sek.).

23 lipca [1979] stan chronometru wynosił już –14: przez 11 dni chronometr przyspieszył 9,5 sek. Jego śred­ni chód dobowy wynosił zatem –0,86 sek. (o tyle chronometr przyspieszał średnio każdego dnia w tym okre­sie).

 

ω śr   =     =    =    =  –0,86 sek.

gdzie

St – stan początkowy
St’ – stan po upływie n dni
n – liczba dni

 

22 lipca [1979], w pełni lata na półkuli północnej, jacht był na szerokości 35,5°N i zbliżał się do strefy tro­pi­kalnej. Od tego dnia chód dobowy chronometru stał się zero – przez 7 dni chronometr nie przyspieszył ani nie opóźnił, jego stan był jednakowy: –14, aby od 30 lipca [1979], gdy jacht był na szerokości 19,5°N, już w tropikach, chód dobowy zmienił swój znak, począł rosnąć ze znakiem plus – chronometr zaczął spóźniać.

Stan chronometru codziennie malał, aż 23 sierpnia [1979], kiedy jacht był na szerokości 25,5°S, wyszedł już ze strefy tropikalnej i wszedł w zimę na półkuli południowej. W tym dniu stan chronometru wyniósł –2 (chronometr spieszył już tylko 2 sek.).

Średni chód dobowy w tym okresie wyniósł:

ω śr =     = +0,48 sek.

Przez kolejne 6 dni chód dobowy wynosił zero – chronometr nie spóźniał ani nie spieszył, aż 29 sierpnia [1979] zaczął przyspieszać – jacht szedł w coraz zimniejszy klimat, był już na szerokości 29°S.

03_Marine_chronometer_Glashütte_1736_Quartz_008 

Trasa jachtu aż po Horn – choć na Indyjskim nastała wiosna, a na Pacyfiku lato – wiodła przez niskie tem­pe­ra­tury panujące na tych szerokościach. Najniższe temperatury na oceanach południa na szero­koś­ciach 50°S notowałem w grudniu i styczniu, w lecie półkuli południowej: były rzędu kilku stopni powyżej zera (najniższa to +2°C w pobliżu Hornu w środku lata, ale blisko Antarktydy, a najniższa w całym rejsie to +0,5°C koło przylądka Dungeness w kanale La Manche 26 kwietnia 1980 o godzinie 04.00 – ta wiosna w Europie była szczególnie zimna).

04_Henryk_Jaskula_Rejs_dookola_swiata_non_stop_mapaTrasa wokółziemskiego rejsu non stop kpt. Henryka Jaskuły na Darze Przemyśla;
12 czerwca 1979 – 20 maja 1980

 

Od 29 sierpnia [1979], gdy jacht był na szerokości 29°S na Południowym Atlantyku i szedł ciągle na południe w zimniejszy klimat, chód dobowy chronometru zmienił się na ujemny: chronometr zaczął spieszyć.
I tak od stanu –2 w dniu 28 sierpnia [1979] (spieszył 2 sek.) przyspieszył do 76,5 sek. w dniu 11 lutego 1980, gdy jacht po okrążeniu Hornu był na Południowym Atlantyku na szerokości 29,5°S, szedł na północ, zbliżał się do strefy tropikalnej i robiło się ciepło.

Tutaj chód dobowy znów przez kilka dni był zero: chronometr nie spieszył ani nie spóźniał. Dopiero 14 lu­tego [1980], gdy jacht był na szerokości 27°S, zaledwie 3,5 stopnia od Zwrotnika Koziorożca i tro­pi­ków, chód dobowy począł rosnąć ze znakiem plus. Chronometr zaczął spóźniać, jego minusowy stan był codziennie mniejszy i zmalał do –60,5 w dniu 24 marca 1980. Jacht był wtedy na szerokości 24°N, tuż na północ od Zwrotnika Raka, pół stopnia poza tropikami, w pierwszych dniach wiosny na półkuli północnej.

Przez 7 dni chód był zero, chronometr znów szedł idealnie, przez tydzień miał niezmienny stan –60,5 (tyle spieszył w stosunku do GMT).

31 marca [1980], gdy jacht był na szerokości 37°N, 13,5 stopnia poza tropikami i szedł na północ, w zim­niej­szy klimat, chronometr zaczął przyspieszać: jego minusowy stan był codziennie większy, chód dobowy zmienił znak na ujemny i rósł.

Wiosna w roku 1980 była wyjątkowo zimna. Chód dobowy był cały czas ujemny, stan chronometru, ujem­ny, rósł. Chronometr spieszył do końca rejsu, osiągając 17 maja 1980 roku –79 sek., już na Bałtyku.

To jest mowa chronometru, który mówi wyraźnie: w ciepłym klimacie zwalniam, w zimnym przy­spie­szam.

 

W ciągu rejsu chód dobowy chronometru cztery razy zmieniał znak:

1) Na wyjściu chód był ujemny, chronometr spieszył, od 22 do 29 lipca [1979] chód był zero, chronometr chodził dokładnie, po czym od 30 lipca [1979] chód dobowy zmienił znak, począł rosnąć ze znakiem plus, chronometr zaczął spóźniać.

2) Od 23 do 28 sierpnia 1979 chód był zero, chronometr chodził dokładnie, aby od 29 sierp­nia [1979] chód począł rosnąć ze znakiem ujemnym, a chronometr zaczął spieszyć.

3) Od 8 do 11 lutego 1980 chód znowu był zero, chronometr chodził dokładnie, lecz od 12 lutego [1980] chód począł rosnąć ze znakiem dodatnim, chronometr zaczął zwalniać.

4) Od 24 do 30 marca [1980] chód był znowu zero, chronometr szedł dokładnie, ale od 31 mar­ca [1980] chód zaczął rosnąć ze znakiem ujemnym, chronometr spóźniał.

 05_Marine_chronometer_Glashütte_4243_Quarz_2 

Chronometr najpewniej ma swoją „temperaturę pokojową”, przy której ani nie spieszy, ani nie spóźnia, a jego chód dobowy jest zero. Wiedząc, że poniżej tej temperatury chodzi szybciej, a powyżej wolniej, warto spojrzeć na roczny bilans chodu dobowego, co uwidacznia stan chronometru:

12 czerwca 1979, na wyjściu, chronometr spieszył 4,5 sek.,
17 maja 1980, po powrocie, spieszył 79 se­kund.

Pomimo dwukrotnych opóźnień, gdy jacht przechodził przez gorące tropiki, bilans zdecydowanie wskazuje na przeważający zimny klimat, na temperatury niższe od jego „pokojowej”: w rejsie chronometr przy­spie­szył 74,5 sek.

Gdyby jacht „zaszył się” na Atlantyku – jak sugerował pewien nieszczęsny komandor w Gdyni, sekun­do­wany przez jego żałosnych i zawistnych sykofantów – żeglując w tropikach, roczny bilans chronometru musiałby wykazać przeważające ciepłe temperatury, po roku chronometr spóźniłby kilkadziesiąt sekund w stosunku do stanu wyjściowego.

W czasie 344 dni rejsu na jachcie zdecydowanie przeważało zimno, ciepło było rzadkością. Chronometr wykazał to bilansem przyspieszenia aż 74,5 sek. .

Po tym obrończym zeznaniu chronometru Glasshütte sprawa procesowa powinna się zakończyć, Glass­hütte, jako jedyny chronometr, jest najpoważniejszym świadkiem przebytej trasy przez jacht i na nim należałoby poprzestać.

 

Ale… Przed rejsem myślałem: co zrobię, jeżeli z jakichś przyczyn chronometr Glasshütte przestanie chodzić?
Postanowiłem stworzyć rezerwowe chronometry ze zwykłych czasomierzy elektrycznych. Chodziły dob­rze, dlatego nadałem im rangę chronometrów zapasowych, ustawiając je na czasie GMT, a ich wska­zania od 9 sierpnia 1979 wprowadziłem do Dziennika Chronometrów, łapiąc dla każdego z nich oddzielnie radio­wy sygnał czasu.
Były to:

1) Zegarek na rękę Unitra Warel, z ciemną tarczą: świecił, pokazując czas, tylko przy naciś­nięciu bocznego przycisku, co dawało dużą oszczędność energii: bateryjka-guziczek 2x ZD-CLA10-SR43-1,5V starczyła do końca.

06_Unitra_Warel_LED_smZegarek Unitra Warel LED

2) i 3) Zegary kwarcowe Mera Poltik na baterie R-16.

07_Zegar_Mera-Poltik_vintageDwubateryjny zegar kwarcowy Mera-Poltik z lat 1970-tych

Jednakowe, różniły się tylko kolorem tarczy, jedna była niebieska – zegar został nazwany Blue, druga czarna – zegar nazwałem Black.

Ich chody dobowe były różne. Chód dobowy Unitry Warel nie był zgodny z chodem dobowym Glasshütte. Można to było wytłumaczyć inną budową zegarka, jego innymi właściwościami fizycznymi, ale w zdumienie wpra­wiła mnie różnica chodów dobowych jednakowych zegarów Mera Poltik.

Zadziwiająco spisywał się Black: od 22 sierpnia [1979] przez 27 dni miał chód dobowy zero, chodził do­kład­nie, jego stan wynosił niezmiennie +2 (spóźniał 2 sek.).

W tym samym czasie chód dobowy zegara Blue miał znak minus: zegar przyspieszał, zresztą bardzo nie­wiele.

Wydawało się, że te zegary są bardziej stabilne od profesjonalnego chronometru Glasshütte. Po zmianie baterii w Blue 27 listopada 1979, zegar przestał chodzić (bateria była zwykła), natomiast Black, bez, zmia­ny baterii, wytrzymał do 13 marca 1980, po czym oszalał: ze stanu +5 podskoczył w jednym dniu do +85, więc został wyłączony. Te zegary, gdy chodziły, chodziły dobrze.

Jedyny rezerwowy chronometr, który wytrzymał do końca rejsu i w razie awarii Glasshütte mógłby go zastąpić, to zegarek Unitra Warel. Jego stan początkowy 9 sierpnia [1979] wynosił –3 (spieszył 3 sek.), a stan końcowy 17 maja 1980 to +33,5 (spóźniał 33,5 sek.). W tym okresie spóźnił 36,5 sek. – można by go śmiało polecić jako prawdziwy chronometr.

Ale dlaczego ich chody dobowe były tak różne od Glasshütte?
Nie podejmuję się rozwikłać tych niezgodnych ze sobą zależności. To nie były chronometry zawodowe tylko zwykłe zegary, jako świadkowie mówiły swoim żargonem, którego nie muszę rozumieć. Komu zależy na rozwikłaniu ich mowy, niech próbuje doszukać się reguł w ich wskazaniach.

 

Ponieważ główny chronometr Glasshütte chodził bez zarzutu przez cały rejs, „chronometry” rezerwowe nie były wykorzystane. Niemniej pozostawiły swój ślad na trasie rejsu, reagując po swojemu na kolejne zmia­ny klimatu. Mogą więc być świadkami rezerwowymi, gdyby ktoś chciał skomplikować proces.

Henryk Jaskuła
Obrona konieczna. T. II.

Przemyśl : nakład własny autora, 2004-2004; str. 128-131

Fotografie nie przedstawiają chronometrów używanych przez kpt. Jaskułę na Darze Przemyśla.

 

08_Henryk_Jaskula_Dar_Przemysla_Baltyk_maj_1980_fot_Jerzy_FijkaHenryk Jaskuła i Dar Przemyśla; Bałtyk, maj 1980
Fot.: Jerzy Fijka

 

Kim jest i czego dokonał kpt. Henryk Jaskuła, żeglarzom wyjaśniać nie trzeba, ale przypomnieć zawsze warto, odsyłamy więc do artykułu kpt. Janusza Charkiewicza i do Wikipedii.

Dwa pierwsze rozdziały Obrony koniecznej znajdziecie na naszej stronie  http://www.zeglujmyrazem.com/?page_id=4596

 


[1] Mowa o samotnym rejsie, w którym kpt. Henryk Jaskuła, jako pierwszy Polak i trzeci samotny żeglarz w historii, bez zawijania do portów okrążył Ziemię. Kpt. Jaskuła płynął na jachcie Dar Przemyśla.
Rejs trwał 344 dni, od 12 czerwca 1979 do 20 maja 1980; trasa z Gdyni do Gdyni prowadziła wokół trzech przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin i Horn.

 


 

Żeglujmy Razem powrót na Stronę Główną

Calendar

« August 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

LATO

 

– Ładnie dzisiaj… chociaż nie bardzo… No, jednak… Słowem, nie brzydko, a to najważniejsze… Tak. Nie pada deszcz, nie ma też śniegu.
– To byłoby dziwne, jest przecież lato.
– Proszę mi wybaczyć, właśnie to chciałem powiedzieć… chociaż dowie się pani, że można się wszystkiego spodziewać.
– Zapewne.
– Na tym świecie, proszę pani, niczego nie możemy być pewni.

 

* * *

Pyszne lato, paw olbrzymi,
stojący za parku kratą,
roztoczywszy wachlarz ogona,
który się czernią i fioletem dymi,
spogląda wkoło oczyma płowymi,
wzruszając złotą i błękitną rzęsą.
I z błyszczącego łona
wydaje krzepkie krzyki,
aż drży łopuchów zieleniste mięso,
trzęsą się wielkie serca rumbarbaru
i jaskry, które wywracają płatki
z miłości skwaru,
i rozśpiewane, więdnące storczyki.


O, siądź na moim oknie, przecudowne lato,
niech wtulę mocno głowę w twoje ciepłe pióra
korzennej woni,
na wietrze drżące — —
niech żółte słońce
gorącą ręką oczy mi przesłoni,
niech się z rozkoszy ma dusza wygina
jak poskręcany wąs dzikiego wina. —

 

= = = = = = =

Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, na półkuli północnej najcieplejsza… bla-bla-bla.

Ponieważ to – było nie było – kalendarz, więc zbiór cytatów i silva rerum z cyklu „Znacie? Znamy! No to posłuchajcie!”, nie od rzeczy będzie po raz kolejny „palnąć koncept z kalendarza”, czyli polecieć stereotypem. Ale miłym, bo któż z pokoleń pamiętających rok 1960 nie śpiewał:

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas .

Już za parę dni, za dni parę
Weźmiesz plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów, Pitagoras – bądźże zdrów ,
Do widzenia wam „canto, cantare”!

Dla tych, którzy nie pamiętają: to fragment piosenki z filmu Szatan z siódmej klasy – tego oryginalnego, z roku 1960, w reżyserii Marii Kaniew­skiej, w którym debiutowała na ekranie studentka polonistyki Pola Raksa (poróżniła nas, za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał – śpiewa od 1982 roku Grzegorz  Markowski z Perfectu tekstem Bogdana Olewicza). Co dodaję, bo jest też wersja tego filmu z roku 2006, której autorów wymieniać, przez grzeczność, nie będę.
Przez tę samą grzeczność (choć z innych pobudek) dodam, że tekst piosenki napisał Ludwik Jerzy Kern, muzykę – Witold Krzemieński, a wersję oryginalną zaśpiewała Halina Kunicka z Orkiestrą Taneczną PR pod dyrekcją Edwarda Czernego. Szacunek!

==========================

Lato astronomiczne rozpoczyna się od przesilenia letniego i kończy z równonocą jesienną.

Przesilenie letnie Słońca (solstycjum) na półkuli północnej wypada w dniu, kiedy Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka.
Kąt padania promieni słonecznych (w południe) w dniu przesilenia letniego w centrum Warszawy – leżącym na północnym równoleżniku 52°13’ – wynosi 61°14’. Podczas przesilenia dzień jest najdłuższy (a noc najkrótsza) w roku.

Równonoc (ekwinokcjum) to dzień, w którym Słońce góruje w zenicie nad równikiem; zdarza się dwa razy w roku: jako początek wiosny (równonoc marcowa – wiosenna) i koniec lata (równonoc wrześniowa – jesienna). Podczas równonocy długość dnia równa jest długości nocy. W dniach równonocy Słońce wschodzi dokładnie na wschodzie, a zachodzi na zachodzie. Łatwo wtedy można obliczyć szerokość geograficzną miejsca obserwacji: wystarczy zmierzyć w stopniach wysokość górującego Słońca i odjąć tę wartość od 90º.
W centrum Warszawy (52°13’ szerokości geograficznej północnej) dokładny pomiar powinien wykazać właśnie 52°13’.

W pierwszym ćwierćwieczu XXI w. lato na półkuli północnej zaczyna się 21 czerwca (jedynym wyjątkiem jest rok 2024: 20 czerwca, ale 69 minut przed północą!) i trwa do równonocy jesiennej, czyli do 22 lub 23 września
(2018 – 23 IX).

Podczas lata astronomicznego dzień jest dłuższy od nocy, jednak z każdą dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. Słońce wschodzi coraz później i góruje na coraz mniejszych wysokościach nad horyzontem.
Za miesiące letnie na półkuli północnej uznaje się czerwiec, lipiec i sierpień.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku: tam miesiące letnie to grudzień, styczeń i luty.

 

Lato klimatyczne to ten okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza przekraczają 15°C. Pomiędzy latem klimatycznym i sąsiednimi klimatycznymi porami roku nie ma etapów przejściowych, w przeciwieństwie do zimy poprzedzanej przedzimiem i następującym po niej przedwiośniem.

 

Rzeczownik „lato” w liczbie pojedynczej dawniej (a dziś w gwarach) znaczył „rok”.

Mąż z królem Bolesławem poszedł na Kijowiany
Lato za latem bieży, nie masz go z bojowiska

pisał Mickiewicz (w jakim utworze – wiadomo).
W języku ogólnopolskim przetrwał w tym znaczeniu do dziś: w liczbie mnogiej rzeczownika „rok”, jako jego forma supletywna. A i w gwarach ma się jak najlepiej: latoś znaczy tyle co ‘w tym roku’, a latosi – ‘tegoroczny’.

 

W terminologii kościelnej istnieje termin „miłościwe lato” oznaczający Rok Jubileuszowy lub Rok Święty (Annum Sanctum), połączony z odpustem, którego jednym z warunków jest odwiedzenie określonych kościołów: niegdyś tylko w Rzymie, dziś – na całym świecie.
Po raz pierwszy obchodzono go w roku 1300 za papieża Bonifacego VIII. Pierwotnie miał się powtarzać co 100 lat, ale zaraz Klemens IV skrócił ten okres o połowę, a Paweł II do 25 lat.
Do tego dochodzą „okazje specjalne”, np. Pius XI ogłosił rok 1933 Świętym dla przypomnienia 1900. rocznicy śmierci Chrystusa, a Benedykt XVI za Annum Sanctum uznał rok 2008, w drugie tysiąclecie od narodzin św. Pawła.

 

Latem, od V w., Kościół wschodnio-chrześcijański obchodził koimesis (gr. Κοίμησις, zaśnięcie) Najświętszej Maryi Panny w przeświadczeniu, że Maryja nie umarła jak zwykły człowiek, lecz została zabrana do Nieba.
W chrześcijaństwie zachodnim, kiedy w VII w. to święto zostało przyjęte w Rzymie, termin „zaśnięcie” został zastąpiony przez „wniebowzięcie”.
W Kościele katolickim, w roku 1950, Pius XII, ogłosił dogmat, stwierdzający, że Maryja, po zakończeniu ziemskiego życia, mocą Bożą została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały.

Cerkiew prawosławna obchodzi święto Zaśnięcie Bogurodzicy 15 sierpnia (28 sierpnia według kalendarza gregoriańskiego).

Protestanci przeciwstawiają się dogmatowi o wniebowzięciu, podając jako argument brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat w Biblii.

W Polsce dzień święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) jest wolny od pracy. Tego samego dnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego (przywrócone w 1992).

Święto Wniebowzięcia nazywane jest Świętem Matki Boskiej Zielnej, ponieważ w czasie obrzędów błogosławi się wiązanki ziół i kwiatów.
Według wiary ludowej pobłogosławiony bukiet nabiera cudownych, leczniczych właściwości. Wierni, wracając z kościoła, zostawiali go wśród upraw, gdzie miał przynieść szczęście w zbiorach. Po kilku dniach bukiet zabierany był do domu: najpierw obnoszono go po izbach, a później przechowywano w eksponowanym miejscu, które dawało pewność, że jego moc będzie działała.

 

W językach słowiańskich i bałtosłowiańskich
lato to:

białoruskiлетa [lieta]
bośniackiljeto
bułgarskiлято [liato]
chorwackiljeto
czeskiléto
kaszubskilato
litewskivasara
łużycki (dolny)lěśe
łużycki (górny)lěćo
łotewskivasara
macedońskiлетo [lieto]
rosyjski
летo [lieto]

serbskiлетo [lieto]
słowackileto
słoweńskipoletje
ukraińskiліто [lito]
żmudzkivasara

 

Przysłowia związane z latem:

Co się w lecie zarobi,
tym się w zimie żyje.

Co w lecie nogami,
to w zimie rękami.

Dobra nowina:
będzie lato, poszła zima.

Idą za szczęściem
iáko iáskołki zá látem.

Jak w zimie piecze,
to w lecie ciecze.

Kto latem pracuje,
zimą głodu nie poczuje.

Kto latem w chłodzie,
ten w zimie o głodzie.

Kto w lecie nie zbiera,
w zimie przymiera.

Kto w lecie próżnuje,
w zimie nędzę czuje.

Latem zbiera baba grzyby,
a chłop w niedzielę
idzie z wędą na ryby.

Lecie mi go nie chłódź,
zimo mi go nie grzej.
[o człowieku, któremu dogodzić trudno, i tak mu źle i tak niedobrze]

Lepsze jedno lato niż dwie zimy.

Mnima káżdy iż wiecznie
Iuż ták ma być láto
.

[Rej, Wizerunk własny żywota człowieka poczciwego, 1558]

Na to jak na lato.
[wyrażenie oznaczające wielką ochotę, skwapliwą zgodę]

O, co bym ja dała za to,
gdyby zawsze było lato.

To pewna nowina:
bywszy lato, będzie zima.

Trzebá się rozmyśláć ná to
Iż nie iutro będzie láto.
[Rej, Zwierciadło, 1568]

W lecie bez roboty,
w zimie bez butów.

Za lata zbieraj na zimę.

 

Przysłowie na
Matkę Boską Szkaplerzną
(16 VII)

Wraz z Szkaplerzną Matką
na zagon, czeladko!

 

Przysłowia na
Wniebowzięcie N.M.P.
(15 VIII)

Do Marji Wniebowstąpienia
miej w stodole połowę mienia.

Gdy w pogodę do nieba Maria wstępuje,
wino Węgrom obfite jesień obiecuje.

Marji Wniebowstąpienie
czyni reszty zboża plenie.

Na Wniebowzięcie
pokończone żęcie.

Pogoda na Wniebowzięcie,
ciężkie ziarno wnet po sprzęcie

W Wniebowzięcie Panny Marji
słońce jasne,
będzie wino godnie kwaśne.

 

Większość przysłów za:
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich.
Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1889-1894.

Cytaty na wstępie:
Ionesco, Eugène. Lekcja (La Leçon). (1950) Tłum. Jan Błoński.

Pawlikowska-Jasnorzewska, Maria. „Pyszne lato”. Niebieskie migdały (1922)

SIERPIEŃ – ósmy miesiąc roku (wg używanego w Polsce kalendarza gregoriańskiego), ma 31 dni.

Według Aleksandra Brücknera (1856-1939; chyba już zapamiętaliście, że był to filolog, slawista, historyk literatury i kultury polskiej, znawca staropolszczyzny) nazwa pochodzi od sierpa żniwnego, tak samo jak w czeskim (srpen), ukraińskim (серпень) i chorwackim (srpanj ‛lipiec’).
A Samuel Bogumił Linde napisał w swoim Słowniku (1812): „sierpień od sierpa rzeczon, bowiem tego miesiąca iuż wszelkie zboża sierpa a źniwa potrzebują”.

 

W Rzymie, przed 46 p.n.e., miesiąc odpowiadający czasowo naszemu sierpniowi był szósty w kalendarzu i nazywał się Sextilis (jeśli ktoś myśli, że to znaczy to, na co wygląda, to nie wnoszę sprzeciwu: już/jeszcze mamy demokrację i każdemu wolno kojarzyć, co z czym chce).

W 46 p.n.e. Juliusz Cezar zarządził reformę kalendarza, wg której pierwszym miesiącem roku stał się Ianuarius (styczeń) zamiast marca (Martius).

Mimo że już nie szósty a ósmy, Sextilis utrzymał swą nazwę do 8 roku p.n.e., kiedy to – jak twierdzi Swetoniusz (De Vita Caesarum; Divus Augustus, 31.2) – wybrał go na „swój” miesiąc Oktawian August (Octavianus Divi Filius Augustus), pierwszy władca Imperium Rzymskiego (panował od 27 p.n.e. do 14 n.e.).
Nazwa miała upamiętniać zwycięstwa Oktawiana w Egipcie, zamienionym w 30 r p.n.e. w prowincję rzymską.
Ceną tego była m.in. samobójcza śmierć Marka Antoniusza (wcześniej uciekł z pola bitwy pod Akcjum, więc nie żałuję), Kleopatry (której żałuję, bo to nie była aż tak zła kobieta) i śmierć 17-letniego Cezariona (syn Kleopatry i Juliusza Cezara), uduszonego na specjalny rozkaz Oktawiana, któremu pewien filozof-doradca powiedział „Nie jest dobrze, gdy na świecie jest zbyt wielu Cezarów” (no, słów brak!).
Egipt, jak widać, nie zawsze był krainą bajek, a wszystkie te zgony miały miejsce w sierpniu – miesiącu Oktawiana!

Historię piszą zwycięzcy. Dziś większość języków europejskich nazywa ósmy miesiąc roku właśnie wariantami słowa zapożyczonego z łaciny: Augustus. Nawet Grecy używają Αύγουστος, choć mają piękne nazwy historyczne: delficki βουκάτιος (Boukatios), lacedemoński Καρνεῖος (Karneios), delijski Μεταγειτνιών (Metageitnion), beocki Ἱπποδρόμιος (Ippodromios) czy cypryjski Ἔσθιος (Esthios). Ale cóż – wiadomo: na wyspie Cypr mówią, że myszy jedzą żelazo.

 

1 sierpnia – święto państwowe w Polsce: Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego.

 

2 sierpnia – w Polsce: Dzień Pamięci o Porajmos – Zagładzie Romów i Sinti dokonanej przez III Rzeszę Niemiecką i zaplanowanej na szczeblu państwowym.

Hitlerowskie Niemcy za jedną z podstaw swej ideologii przyjęły czystość rasową i supremację ludu ger­mań­skiego – najczystszej gałęzi rasy aryjskiej.
Jak było z Żydami i żydami – wiadomo: obcy rasowo Semici (co ciekawe, przedstawiciele rasy panów z Arabami jakoś się dogadywali) zostali uznani za podludzi, pasożytów i element niepożądany.
„Naukowy rasizm” (notabene wymyślony nie przez Niemców) nie mógł sobie jednak poradzić z prostym faktem, że w Europie jedynymi bezpośrednimi potomkami Ariów byli właśnie Cyganie. Do tego koczowniczy tryb życia Romów utrudniał ich kontrolę przez państwo totalitarne, stąd w III Rzeszy zostali oni uznani za „element aspołeczny”.
Oba te czynniki, podczas rozpatrywania Zigeunerfrage („kwestii cygańskiej” – jak to eufemistycznie określił reżim), zdecydowały o „eliminacji” czyli wydaniu wyroku śmierci na cały naród usankcjonowanego przez system prawny państwa. Za Rzeszą poszły kraje wasalne, m.in. Rumunia, Chorwacja, Słowacja, Węgry. W przypadkach jednostkowych nazywa się to „morderstwo sądowe”. Wobec zbiorowości jest to ludobójstwo.
Nie ma dokładnych danych dotyczących tej zbrodni. Ocenia się, że w podbitej lub zdominowanej przez nazizm Europie, z liczącej ok. miliona osób populacji Romów, zginęło od 200 do 500 tysięcy ludzi, a prof. Zbigniew Brzeziński uważa, że liczba ofiar Porajmosu sięga 800 tysięcy (Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the Twenty-First Century. New York, NY : Simon & Schuster, 1994).

Romowie nie mieli swego Szymona Wiesenthala ani państwa, które by się za nimi ujęło. Nie mieli swego Pabla Picassa, który uświadomiłby światu, że dokonano na nich ludobójstwa.  O Holokauście czy o zbrodni popełnionej na mieście Guernica świat wie prawie wszystko. O Porajmosie – mimo odosobnionych zadośćuczynień – niewiele, prawie nic.
Odpowiedzmy sami sobie: co wiem o nim ja?

 

15 sierpnia
kościelne święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (w Polsce – dzień wolny od pracy) – patrz wyżej w okienku LATO.

święto Wojska Polskiego, obchodzone w rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-sowieckiej (1919-1921).

 

 

Trzeci weekend sierpnia – Międzynarodowy Weekend Latarni Morskiej i Latarniowca (International Lighthouse and Lightship Weekend) – święto zainicjowane w 1997 r. przez dwóch Szkotów dla upamiętnienia pierwszej ustawy o latarniach morskich, uchwalonej przez Kongres USA w 1789 roku.
Święto obchodzone jest na całym świecie głównie przez radioamatorów, którzy w ten weekend muszą nadawać (i odbierać) z najbliższej latarni morskiej. Jednym z celów święta jest ochrona i renowacja zabytkowych latarni morskich i latarniowców. Zajrzyjcie na: https://illw.net/index.php
Rekordowy był rok 2014: radioamatorzy z 56 krajów zajęli 544 latarnie.
W tym (2018) roku ILLW trwa 48 godzin: od 0001 GMT 18 sierpnia do 2400 GMT 19 sierpnia.
W roku ubiegłym krótkofalarze z 47 krajów nadawali podczas Latarniowego Weekendu z 453 latarni morskich. Wśród nich było tylko trzech nadawców z Polski. Co na to SP-5 ATV MM?

 

 

23 sierpnia 1989

2 miliony obywateli krajów bałtyckich utworzyło żywy łańcuch mający ponad 600 km długości, łączący Litwę, Łotwę i Estonię (wówczas pod okupacją sowiecką, jako republiki ZSRS).
Było to w 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, którego tajny protokół oddawał pół Polski Hitlerowi a drugie pół i państwa bałtyckie – Stalinowi.

w 2008 Parlament Europejski ustanowił w tym dniu Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Handlu Niewolnikami i jego Zniesieniu, ustanowiony w 1998 przez ONZ w rocznicę wybuchu powstania niewolników na Santo Domingo (dziś Haiti). Od 1803 roku w tłumieniu powstania wzięły udział – przykro mówić – oddziały polskie z Legionów Dąbrowskiego wysłane tam przez Napoleona. Na szczęście dla Haitańczyków (i naszej reputacji) przegrały, a wojska Pierwszego Konsula musiały ewakuować się z wyspy.
1 stycznia 1804 Haiti uzyskało niepodległość jako drugie niezawisłe państwo po zachodniej stronie Atlantyku, chociaż to, co się tam działo później, to osobna (i koszmarna) historia.

 

 

30-31 sierpnia 1980 (oraz: 3 i 11 września) – cztery komitety strajkowe (w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej) podpisują porozumienia z rządem PRL. Kończy to okres zwany „wydarzenia sierpnia 1980”. Na podstawie jednego tych porozumień zarejestrowano w listopadzie 1980 NSZZ Solidarność.

 

 

Znaki Zodiaku w sierpniu:

Lew (♌) – do 22 sierpnia.
Panna (♍) – od 23 sierpnia.

Samochwalstwo Lwów (i Lwic) zdemaskowane zostało w poprzednim odcinku.
A Panny? Czyżby były dużo lepsze?
Oficjalnie – oczywiście, przecież inaczej nikt by horoskopów nie czytywał, ani (tym bardziej) nie kupował. A jednak:

…bardziej osobiste wiązanie się z ludźmi urodzonymi pod tym znakiem to rzecz beznadziejna, bo Panna – zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego – jako partner (we wszystkich aspektach) wykazuje wdzięk słonia i pomysłowość królika. Dzieci ze związku Panny z jakimkolwiek innym znakiem kończą na ogół w klinikach dla nerwicowców.

Nawet Wiki, zazwyczaj bardzo układna, podaje że Pannom przypisywana jest „refleksyjność" (a nie jest to bezmyślność?), „podatność na poglądy innych osób” („mądrość ludowa nazywa takiego „kurek na kościele”, czyli „skąd wiatr powieje…”), nadmierna wrażliwość, mała odporność na krytykę i „nadmiernie zamartwianie się o perfekcyjność”.
Zwłaszcza to ostatnie, choć ładnie opakowane w słowa, budzi grozę – przypomnijcie sobie film Sypiając z wrogiem (Sleeping with the Enemy, 1991) z Julią Roberts: tak poukładać ręczniki w szafie mógł tylko osobnik spod znaku Panny.
Truizmem będzie dodanie, że w zodiakalnej układance rządzą Bliźnięta.

 

Kwiaty sierpnia:

mieczyk (Gladiolus L.) – piękny i magiczny. Daje się go zwłaszcza osobom obchodzącym 40-tą rocznicę (w tradycji francuskiej to rocznica szmaragdowa; w anglosaskiej – rubinowa) ślubu, lub czegokolwiek.

mak (Papaver somniferum L.) – symbol pokoju, snu i śmierci. Nie będzie żadnych detali na temat tego, co się robi z makówek, makowego soku i nasion, bo raz – wszyscy wiedzą, dwa – po co nam te kłopoty gdyby co. Wystarczy wspomnieć, że znajoma tłumaczyła się gęsto amerykańskim celnikom, iż mak, który wiezie z Polski, wykorzysta tylko do produkcji makowca. Nie wwiozła – zabrali. Z czego wynika, że makowiec – groźna rzecz. Strach się bać!

 

Kamienie sierpnia:

perydot – jeśli o takim nie słyszeliście, to może Wam coś wyjaśni informacja, że jest to szlachetna odmiana oliwinów. Też nic? Mnie też nic.
Więc: wikipedia. Jak zawsze swojska, bo wyjaśnia, że perydot nazywano szmaragdem ubogich i że noszono go, by uspokoić nerwy, pozbyć się złości, depresji oraz na dobry humor. Mądrzej się nie zrobiło, ale trochę weselej, prawda?

sardoniks – czyli rodzaj onyksu, który z kolei, podobnie jak heliotrop czy karneol, jest odmianą chalcedonu. Tu już cieplej, bo właśnie w chalcedonie rzeźbione są najcenniejsze antyczne gemmy: kamee i intaglia.
Jeśli jesteście w Polsce, możecie zobaczyć bizantyjską gemmę z heliotropu w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, albo gemmę Gordiana III z karneolu (są tylko dwa takie medaliony na świecie, drugi jest w British Museum) w Międzyrzeczu (woj. lubuskie) – na ogół pokazują tam tylko kopię, bo nie mają pieniędzy na stałych strażników; a nie lepiej gemmę sprzedać i strażników zatrudnić? Nie byłoby czego pilnować (więc skuteczność stuprocentowa), ale ludzie by sobie trochę zarobili.
Sardoniks to odmiana onyksu z warstwami o dominujących odcieniach czerwieni, klejnot ten zdobi piątą warstwę fundamentu pod murem Miasta Świętego – Jeruzalem. Tak twierdzi św. Jan w Apokalipsie (21:20) i chyba najbezpieczniej to przyjąć na wiarę.

 

Z sierpniem – tak naprawdę – nie wiadomo, jak jest.
Niby porządny, bo jeszcze wakacyjny (plus), ale wakacje kończący (minus).
Niby długi, bo 31 dni (plus), ale ci, co na etacie, pracują więcej za te same pieniądze (minus).
Niby ciepły, bo lato (plus), ale pod koniec w rowie się nie prześpisz (minus).
Niby się ładnie nazywa po polsku (plus), ale sierp zbyt dobrze (od 1917) się nam nie kojarzy (minus).
Niby się ładnie nazywa po polsku (plus), ale jego łacińska i zlatynizowana nazwa to krańcowy przykład oportunizmu wobec władzy (minus).
Niby miesiąc Cudu nad Wisłą (plus), ale gdy się głębiej zastanowić, czemu tę wygraną bitwę nazwano „cudem”, to… (minus).
Sierpień 2014 zapunktował specjalnie: miał 5 piątków, 5 sobót i 5 niedziel (plus, bo pracy mniej). Ale niewiele z tego wynika, bo poprzedni taki miesiąc był w roku 1191, a następny będzie w 2837 – podobno, bo komu by się chciało sprawdzać…
Tak więc w 2014 minusy mogły nie przesłaniać nam plusów, ale w inne lata? Lepiej nie myśleć…

 

Imieniny w sierpniu są ciekawe:

  • Dorota (7 VIII) – bo tak miała na imię żona Kochanowskiego, który pisał do niej:

Nieprzepłacona Doroto,
Co między pieniędzmi złoto,
co miesiąc między gwiazdami,
Toś ty jest między dziewkami!
[…]
Szyja pełna, okazała,
Piersi jawne, ręka biała.
[…]
A kiedy cię pocałuję,
Trzy dni w gębie cukier czuję!

Pisze dziś kto tak o żonie?

  • Romuald i Roman (9 VIII) – bo kto nie wie, czy to jest pytanie czy hasło, to wie niewiele o polskich zespołach kultowych;
  • Jacek (17 VII) – bo tak ma na imię przyjaciel, z którym chodziłem do jednej klasy od pierwszej podstawowej do matury i przyjaźnię się przez całe życie; a chociaż dwa lata temu odpłynął do Hilo, odbieram go w czasie teraźniejszym, bo nie umiem inaczej;
  • Maria (15 VIII) – bo Maria; piękne imię i piękny dzień; mimo, że tego samego dnia obchodzi imieniny Napoleon;
  • Męcimir (21 VIII) – bo już chyba nikt nie nosi tego imienia i na mirnym polu semantycznym pozostał tylko Kazimierz.

Wszystkiego najlepszego!

 

Urodziny w sierpniu – tu jest kłopot, bo uważam, że Damy mogą obchodzić maksymalnie 20-te urodziny, a dalej mają tylko imieniny (nawet kilka razy w roku). Tak więc sierpniowe imprezy urodzinowe (Dżentelmeni) i imieninowe (Damy) urządzają:

•   10-go – Dama niezwykła, która nie tylko wie, co to jest bartyzana, kroksztyn, loksodroma i funkcja przesunięta o wektor długości, ale też docenia znaczenie zapałek i to, że muszą one leżeć zawsze na swoim miejscu, co rokuje jak najlepiej rejsom przez Nią prowadzonym i tym, w których bierze udział;

•   11-go – kapitan i pilot (latający, nie portowy) zwany Krzysztofem Młodszym, jedyny kapitan żaglowców pochodzący z Piotrkowa Trybunalskiego; jeśli nie wiecie, o kim mowa, to zobaczcie, kto dostał wyróżnienie w konkursie Rejs Roku za kapitanowanie Pogorią ze SzPŻ-2016 i kto jest współredaktorem strony www.ZeglujmyRazem.com

•   13-go – pewna Dama, do której żywię ogromną atencję, a jeszcze bardziej jestem wdzięczny za… (już ona wie za co);

•   26-go – inna Dama, pochodząca z Kuby, bardzo mądra, o innych przymiotach nie wspominając.

¡Damas y Caballeros!
Najserdeczniejsze życzenia!

 

 

Śluby i wesela w sierpniu:
no cóż, skoro ktoś musi…
Filozof powiedział kiedyś, że czy zrobisz tak, czy tak – i tak będziesz żałować (myśli mądrych ludzi wiecznie żywe).
A jedna z osób mi znajomych akurat się rozwodzi…

 

W językach słowiańskich i bałtosłowiańskich
ósmy miesiąc roku to:

białoruskiжнівень [żniwień]
bośniackiaugust
bułgarskiавгуст [avgust]
chorwackikolovoz
czeskisrpen
kaszubskizélnik (też: zelan, august, sërpiń)
litewskirugpjūtis
łatgalskilabeibys (też: augusta)
łotewskilabeibys
łużycki (dolny)jacmjeński (też: awgust)
łużycki (górny)žnjenc
macedońskiaвгуст [avgust] lub жетвар [żetvar]
rosyjskiaвгуст [avgust]
serbskiaвгуст [avgust]
słowackiaugust
słoweńskiavgust
ukraińskicерпень [serpień]
żmudzkirogpjūtis

 

Przysłowia związane z sierpniem:

Czego sierpień nie uwarzy,
wrzesień tego nie upiecze.

Kiedy sierpień następuje
resztki zboża koszą,
albo sierpem dożynają
i przepiórki płoszą.

Lekarstwo często nie służy
w sierpniu, jeśliś zdrów i duży;
nie skąp sobie, nie cierp głodu,
wypij spory kufel miodu.

Od głodnych cierpień –
najlepsze lekarstwo sierpień

Sierpień pogodny
winom przygodny.

Sierpień,
ten spoczynku nie chce dać,
bo każe orać i siać.

W sierpień sierpuj,
z prac nie cierpuj.

W sierpniu,
gdy zagrzmi strony północnymi
ryb klęska
i co czołga się po ziemi.

W sierpniu mgły na górach
– mroźne Gody
mgły w dolinach
– dla pogody.

W sierpniu przewodzi sierp,
mitręgi nie cierp.

W sierpniu wszelki zbytek
nie idzie w pożytek.

Z sierpem w ręku witać sierpień:
wieleć uciech, wiele cierpień.

Zima nie przynosi pożytku,
ale bez niej nic nie zbiera Sierpień.

 

Przysłowia na
św. Dominika
(4 VIII)

Na świętego Dominika
zboże z pola do gumn zmyka.

Na święty Dominik
kopy z pola myk, myk.

Gdy ciepło na Dominika,
ostra zima nas dotyka.

 

Przysłowia na
św.
Kajetana (7 VIII)

Św. Kajetanie, strzeż od deszczu zboża zebranie.
Św. Kajetanie, strzeż od deszczu sprzątanie.

 

Przysłowia na
św.
Wawrzyńca (10 VIII)

Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą,
to w zimie mrozy dogodzą.

Gdy na Wawrzyńca słota trzyma,
do Gromnic lekka zima.

Wawrzyniec pokazuje,
jaka jesień następuje.

Przez przyczynę Wawrzyńca męczennika
chroń Boże pszczółki od szkodnika.
[na południu Polski św. Wawrzyniec uważany jest za patrona pszczelarzy, dlatego w dniu jego święta święci się miód odmawiając przy tym tę modlitwę]

 

Przysłowia na
św. Rocha
(16 VIII)

Na św. Roch
w stodole groch.

Od św. Rocha
na polu socha
[czyli zaczynają się jesienne orki]

 

Przysłowia na
św. Jacka
(17 VIII)

Z jaką pogodą Jacek przybywa,
taka jesień bywa.

Jeśli na Jacka nie panuje plucha,
to pewnie zima będzie sucha.

Na świętego Jacka
najecie się placka.

Na święty Jacek
z nowej pszenicy placek.

O, święty Jacku z pierogami!
Święty Jacku z pierogami, zmiłuj się nad nami!
[To nie żart! Poszukajcie historii św. Jacka Odrowąża, a przekonacie się sami!]

 

Przysłowia na
św.
Bartłomieja (24 VIII)

Od Bartłomieja
lepsza w stodole nadzieja.

Po Bartłomieju
jedz kluski na oleju.

Na święty Bartłomiej
śmiało żyto siej.

Przyszedł św. Bartłomiej –
żytko na zimę siej.

Jak Bartłomiej nie zasieje,
nie pokropi św. Idzi (1.IX),
 to się żyta w polu nie uwidzi.

Bartłomiej zwiastuje,
jaka jesień następuje.

Bartłomieja cały wrzesień
naśladuje i z nim jesień.

 

Przysłowia na
św.
Augustyna (28 VIII)

Na św. Augustyna
orka dobrze się poczyna.

 

Większość przysłów (i po części pisownia) za:
Adalberg, Samuel. Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1889-1894.

Kod literowy

A – Alpha
B – Bravo
C – Charlie
D – Delta
E – Echo
F – Foxtrot
G – Golf
H – Hotel
I – India
J – Juliet
K – Kilo
L – Lima
M – Mike
N – November
O – Oscar
P – Papa
Q – Quebec
R – Romeo
S – Sierra
T – Tango
U – Uniform
V – Victor
W – Whiskey
X – X-ray
Y – Yankee
Z – Zulu

===================

P – Papa
O – Oscar
G – Golf
O – Oscar
R – Romeo
I – India
A – Alpha